Secours en avalanche

Secours en avalanche

INFORMATIONS DE BASE sauvetage lors de catastrophes avalanche

QU'EST-CE QUE TOUS LES MOYENS DE DÉTENIR “Être enterré par les avalanches”

 1. Capturé sont Avalanches – trochu ses leknul, ale zatím to ještě jde…
 2. Vous n'êtes démolir et DAL SES mouvements incontrôlés de la viande NEIGE – 8% stržených je v tomto momentě zabito, takže ti už nemusí číst dál!!! (Může v tuto chvíli také dojít i k velmi vážným úrazům)
 3. když se tvůj pohyb se sněhovou masou zastaví, jseš při vědomí ale kompletně zasypán sněhem…
 4. JSEŠ TO PRÁVĚ TY, kdo je nekompromisně utemován do sněhové masy metr pod povrchem a nebo i hlouběji…
 5. Il also're ceux qui ont totalement obstrués nez et la bouche avec de la neige et de la neige à qui la pression dans la poitrine ou permettre le moindre contact et vous seconde par seconde problèmes énormes afin de respirer un peu ...
 6. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien faire and're obtenir supplémentaire froid et puis ... je ne sais pas ...

ACCIDENT Avalanche

QUE 1 (0 – 18 MINUTES) – PHASE DE SURVIE:

Jusqu'à ce moment de mourir 8 personnes sur cent! Ils meurent de blessures graves incompatibles avec la vie.

Les autres en ce moment ont le maximum de chances de sauvetage et parce que dans ces 18 minutes n'est pas possible pour le service de secours en montagne pour se rendre à l'endroit (ce n'est que par l'incroyable coïncidence) est d'aider à ce stade dans vos mains.

Par conséquent, vous devez être équipé d'outils de sauvetage d'avalanche et avez une parfaite répété et leur utilisation comme un sauvetage! Par conséquent, il est inutile de compter sur le système RECCO.

QUE 2 (18 – 35 minutes) – PHASE Dusen:

En ce moment en train de mourir tous ceux qui ensablé au cours de l'automne dans une bouche de glissement de terrain et le nez avec de la neige ou vomi, etc À ce stade, il est en train de mourir 70% de l'enterré!

Bod 3 à 4 (35 – 120 minutes) – Une fermeture PHASE hypothermie cavités d'air:

Pour le moment, seuls ceux qui survivent sont très chanceux et ont encore des voies respiratoires (30% seulement). Il succède mais un énorme problème avec l'hypothermie ... Seulement en ces moments est capable d'interférer Mountain Rescue!

ARTICLE 4 (environ 130 minutes)

À ce stade, il est de la fermeture de la cavité d'air. Petite poche de neige que vous avez tenu à la vie, commence à couvrir lentement la glace. Cela conclure le dernier lien avec le monde ...

Que pouvez-vous faire quand vous arrivez à vous être Lavine

 1. Au moment où l'avalanche commence à se déplacer tentez de déverrouiller vos fixations de ski ou de snowboard, au contraire, des tentatives ont voyagé PISTE Lavin (OÙ airbags).
 2. Une fois que vous capturez une avalanche, essayez de garder la surface à l'aide “natation” mouvements. Essayez de nager jusqu'à la côte hors de l'ordinaire. Sinon, essayez d'obtenir débarrasser sac à dos (bien sûr, si elle n'est pas airbags), bâtons, skis.
 3. Il tente également de tous les coûts Protégez votre visage avec vos mains. Alternativement, des tentatives pour se recroquevillent et un enfer de souffle et avant même principalement l'avalanche s'arrête (! Immédiatement si vous ressentez que les arrêts avalanche!)
 4. Après l'arrêt puis tente de créer une poche d'air devant leur bouche et le nez et nettoyer votre bouche de la neige. (Donc, si vous avez entre vos mains près de votre visage, vous êtes éveillé ...)
 5. Essayez de rester calme et ne pas espérer!

Que pouvez-vous faire quand vous n'avez Lavin OBTENEZ VOTRE AMI

 1. Calmez-vous! Ne pas sous-estimer le stress et l'anxiété ...
 2. Suivez affecté dans le glissement de terrain et marque dans l'esprit du lieu (en utilisant des connecteurs points importants) où vous lui avez vu en dernier. ENCORE niche NEVYBÍHEJTE!
 3. Appel à l'aide walkie ou téléphone portable si vous le pouvez!
  interview Minute ne met pas en péril le sauvetage trop, au contraire ...

  • à moins que quelqu'un va connaître l'événement dans le cas où vous bénéficiez de toute autre avalanche
  • ať už má zasypaný lavinový vyhledávač nebo ne, dáváte Horský službě a vašemu kamarádovi maximální šanci (v případě těžkého úrazu, ztráty lavinového vyhledávače, dalších komplikací a hlavně transportu)
  • pokud stojíte někde nahoře v sedle, je šance, že zde budete mít spíš signál, než později v kotli… (Pozdější cesta za signálem může být i hodiny dlouhá!!!)
 4. VYTVOŘ SI EFEKTIVNÍ PLÁN (včetně ústupu)!!! PAMATUJ NA SVOJI BEZPEČNOST, POZOR NA DALŠÍ LAVINU!!!
 5. VŠICHNI NEZASAŽENÍ KAMARÁDI BY MĚLI OKAMŽITĚ PROHLEDÁVAT PROSTOR PRAVDĚPODOBNÉHO ZASYPÁNÍ NEJMÉNĚ 20 MINUT.
 6. AŽ TEPRVE PO 20 MINUTÁCH MUSÍ JÍT ČLEN SKUPINY OHLÁSIT NEŠTĚSTÍ (pokud to už nešlo již dříve učinit vysílačkou či mobilním telefonem).
 7. POZOR NA ZNEČIŠTĚNÍ PROSTORU LAVINIŠTĚ PACHY! Pokud neuspějete vy, tak poslední reálnou šancí jsou LAVINOVÍ PSI.
 8. Hledejte polohu zasypaného použitím lavinových přístrojů, lavinových sond, případně hůlek, ale NEZAPOMEŇTE ZÁROVEŇ POUŽÍVAT k prohledávání svůj ZRAK I SLUCH.
  • je jedno jestli začnete ze shora nebo ze spoda, jediným kritériem by pro vás měl být nejmenší potřebný čas
  • lorsque plus de sauveteurs vous devriez avoir un parcours de recherche simples – přímky !!!
  • A la fin laisse repérer le plus expérimenté – jemné dohledávání je časově nejnáročnější a vyžaduje zkušenosti !!!
  • při hledání mějte stále na paměti případné nebezpečí další laviny !!!
 9. Pokud určíte pozici zasypaného, upřesněte ji pomocí lavinové sondy a určete přibližnou hloubku zasypání. POZITIVNÍ SONDU NIKDY NEVYTAHUJTE !!!
 10. Okamžitě začněte vykopávat všemi lopatami, co máte k dispozici. NE PŘÍMO DOLŮ, ALE BOKEM ZE STRANY !!!
  Důležitá poznámka:

  • při kopání počítejte s tím, že dno jámy je velmi výhodné (pokud nehrozí další lavina!!!) na základní ošetření (závětří, minimální potřeba pohybů, rovná a tvrdá plocha …)
  • počítejte také s tím, že je velmi výhodné tento výkop se zraněným zakrýt plachtou (například spojené bivakovací pytle)
  • je důležité se rozhodnout, zda budete ošetřovat zasypaného přímo v jámě, kde jste se k němu prokopali, nebo ho odtransportujete mimo dosah případné další laviny !!!
  • pro zasypaného je samozřejmě lepší, pokud ho budete moci ošetřit přímo na místě bez dalších komplikací…
  • !!! JE ROZHODUJÍCÍ, ABY ČLENOVÉ SKUPINY VYHRABALI (A NE POUZE LOKALIZOVALI MÍSTO) ZASYPANÉHO BĚHEM ČTVRT HODINY A ABY POČÍTALI KAŽDOU VTEŘINU !!!
   Tomu se odborně říká » kamarádská pomoc !!!

PRVNÍ POMOC (VYPROŠTĚNÍ DO 35 MINUT, KAMARÁDSKÁ POMOC)

 • BĚHEM TÉTO PERIODY JE KRITICKÁ RYCHLOST VYPROŠTĚNÍ, ABY SE ZAMEZILO RYCHLÉMU UDUŠENÍ !!!
 • PRVNÍ POMOC UŽ BĚHEM VYPROŠŤOVÁNÍ !!!
 • ROZPOZNÁNÍ VZDUCHOVÉ KAPSY JE AŽ DRUHOŘADÉ !!!
 1. Pokud narazíte na část těla zasypaného, okamžitě rukama vytvořte vzduchový tunýlek až k obličeji.
 2. PAMATUJTE NA MOŽNÉ PORANĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE.
 3. Uvolněte dýchací cesty a udržujte je volné. Okamžitě začněte kontrolovat dýchání a pulz.
 4. UMÍSTĚTE ZASYPANÉHO, KTERÝ JE V BEZVĚDOMÍ DO STABILIZOVANÉ POLOHY NA BOKU.
 5. Pokud zasypaný nedýchá, začněte s umělým dýcháním i když je stálé ještě částečně zasypaný a začněte s nepřímou srdeční masáží (kardiopulmonární resuscitace) na tvrdé podložce (na lyžích, udupaném sněhu). Okamžitě po přemístění zasypaného z původní polohy pokračujte v resuscitaci, až do doby než si jej převezme záchranný tým.
 6. CHRAŇTE ZASYPANÉHO PŘED CHLADEM A VĚTREM oblečením a PŘEDEVŠÍM PŘIKRYTÍM HLAVY. Přemístěte dotyčného na suchý podklad.

DIX erreurs fondamentales dans Avalanche SAUVETAGE

Obecné chyby, které se díky neznalosti často stávají.

 1. MOŽNÁ CHYBA:
  Nezasažení členové skupiny opustí laviniště příliš brzy.

  SPRÁVNĚ:
  Intenzivně hledej 15 minut pomocí zraku, sluchu a lavinových přístrojů.

  Opuštění laviniště okamžitě po neštěstí je závažnou chybou při záchraně svých kamarádů. Protože naděje na přežití jsou velmi dobré v prvních 15 minutách, musí tuto periodu všichni členové skupiny využít a pokusit se vyhrabat zasypaného. Z tohoto důvodu by měl člen skupiny odejít zburcovat poplach až po této době. Nikdy nezapomeňte prohledat povrch. Existuje mnoho případů, při kterých byly zasypané oběti vykopány záchranným týmem již mrtvé, ačkoliv části těl a kousky vybavení byly jasně viditelné na povrchu sněhu.

 2. MOŽNÁ CHYBA:
  Nadbytečný vstup na laviniště.

  SPRÁVNĚ:
  Přístup na laviniště pouze k lokalizovaní, vykopaní nebo ošetření zasypaného.

  Když na místo laviny dorazí záchranný tým, tak na laviniště by měli vstoupit pouze ti členové, kteří mají na starost lokalizování, záchranu a ošetření zasypaného lavinou. Vždy si pamatujte, že zasypaná oběť by mohla být těsně pod povrchem a přežívá pouze díky křehké vzduchové kapse, která by mohla být udupáním plochy zničena.

 3. MOŽNÁ CHYBA:
  Vytažení sondy po možném nálezu.

  SPRÁVNĚ:
  Po možném nálezu, zanechat sondu ve sněhu.

  Pokud záchranář(-ka) myslí, že sondováním něco nalezl, nesmí být sonda vytažena, ale musí zůstat ve sněhu jako značka, než bude zasypaný vyhrabán, protože na druhý pokus může sonda mít špatný směr a může dojít ke zpoždění záchrany.

 4. MOŽNÁ CHYBA:
  Kopání kolmo dolů.

  SPRÁVNĚ:
  Kopat velkou šikmou záchrannou jámu z boku.

  Nekopejte kolmo dolů ale šikmo za strany, abyste nezničili možnou vzduchovou kapsu. Když je zasypaný nalezen, určete jeho polohu, pomocí rukou uvolněte hlavu a chraňte zasypanému obličej během vyprošťování tak, aby mu sníh neblokoval dýchací cesty. Záchranná jáma musí být dostatečně velká, aby dovolovala pracovat alespoň jednomu záchranáři a mohl tak začít provádět opatření PRVNÍ POMOCI.

 5. MOŽNÁ CHYBA:
  Přivolání zasahujícího lékaře až po vykopání zasypaného.

  SPRÁVNĚ:
  Zavolejte zasahujícího lékaře okamžitě po lokalizaci zasypaného.

  Často je zasahující lékař zavolán až když už byl zasypaný úspěšně vykopán. V ideálním případě by měl být zasahující lékař přítomen během vyprošťování, aby mohl zjistit přítomnost vzduchové kapsy a zda jsou dýchací cesty volné. Na základě těchto nálezů, pokud má zasypaný zástavu srdce, může lékař rozhodnout, zda v resuscitaci (kříšení) pokračovat nebo ji přerušit.

 6. MOŽNÁ CHYBA:
  Nedává se pozor na vzduchovou kapsu a dýchací cesty.

  SPRÁVNĚ:
  Prověřit prostor před ústy a nosem, zhodnotit dýchací cesty.

  Zhodnocení vzduchové kapsy a dýchacích cest je základní otázkou, na kterou musíte dávat pozor během vyprošťování. Pojem “poche d'air” se vztahuje k jakési dutině (je jedno jak malé) před ústy a nosem současně s volnými dýchacími cestami.

 7. MOŽNÁ CHYBA:
  Provádění velkých pohybů s tělem zasypaného během vyprošťování.

  SPRÁVNĚ:
  Vyprošťovat zasypaného, jak nejšetrněji to jde.

  Při vyprošťování podchlazeného by se mělo vyhnout velkým pohybům, aby se zabránilo ochlazování tělesného jádra přívalem studené krve z periférie. I když je toto v praxi obtížné, nevyhnutelné pohyby končetin by se měly provádět co nejpomaleji, jak je možné.

 8. MOŽNÁ CHYBA:
  Neuložení zasypaného v bezvědomí na bok.

  SPRÁVNĚ:
  Uložit zasypaného v bezvědomí, který není zaintubovaný, na bok.

  Podchlazená oběť, která není zaintubovaná, by měla být uložena do stabilizované polohy na jednom z boků a evakuována v této poloze. Neexistuje rozumný důvod, proč tento zvyk nepřijmout.

 9. MOŽNÁ CHYBA:
  Raviver “bonhommes de neige”.

  SPRÁVNĚ:
  Řiďte se doporučeními IKARU.

  Prodloužené oživování mrtvých obětí bez vzduchové kapsy nemůže být doporučeno a může přinést dodatečné riziko pro záchranný tým. Pokud jsou kritéria pro uznání smrti naplněna, ve shodě s doporučeními ICARU, může zasahující lékař přerušit oživování na místě neštěstí.

 10. MOŽNÁ CHYBA:
  Přerušení oživování zasypaného se vzduchovou kapsou.

  SPRÁVNĚ:
  Podchlazený se vzduchovou kapsou v lavině nemůže být prohlášen za mrtvého, do té chvíle než se zahřeje a potom se až stanoví smrt.

  Pokud je zasypaný nalezen se vzduchovou kapsou, neměla by být ztrácena víra. “Podchlazený se vzduchovou kapsou v lavině nemůže být prohlášen za mrtvého, do té chvíle než se zahřeje a potom se až stanoví smrt.” To znamená, že oživování podchlazených obětí se vzduchovou kapsou, kteří mají zástavu srdce, musí pokračovat až do aktivního zahřátí v nemocnici.

Signalement des catastrophes – DEMANDER DE L'AIDE

!!! STRUČNÉ HLÁŠENÍ = EFEKTIVNÍ POMOC !!!

Obecný postup:

 1. KDO?
  • Le nom de la personne qui appelle ou une organisation
  • Numéro de téléphone ou la radio injures
  • Un lieu d'appeler
 2. KDE JE MÍSTO NEŠTĚSTÍ?
  Pokud neznáte název nebo místní označení, snažte se alespoň stručně a efektivně popsat vaši dosavadní trasu, popřípadě co právě vidíte (význačné body). A nejen proto je nutné stále sledovat na mapě, kde právě jsem !!!
 3. CO SE STALO?
 4. SOUŘADNICE?
  Pokud znáte, je to nejlepší!!! Dají se i odvodit z mapy, ale pozor na možnou chybu !!!
 5. KDY SE NEŠTĚSTÍ STALO? Čas je velmi důležitý faktor !!!
 6. KOLIK ZASAŽENÝCH? JAKÁ ZRANĚNÍ? MRTVÍ?
 7. POČET TĚCH, KTEŘÍ MOHOU POMOCI NA MÍSTĚ NEŠTĚSTÍ?
 8. POČASÍ V PROSTORU, KDE SE STALO NEŠTĚSTÍ?
  • Viditelnost je důležitá pro možnost nasazení vrtulníku !!!
  • viditelnost: méně jak 200m, do 1 km, více jak 1 km
  • est également important de l'altitude des nuages
 9. VRTULNÍK, PŘISTÁNÍ NA MÍSTĚ NEŠTĚSTÍ: MOŽNÝ ČI NEMOŽNÝ?
  Pokud není přistání možné (hluboký les, skály, …) nezoufejte, psovoda i se psem tam vrtulník může vysadit i pomocí lana (jeřábem, podvěsem) !!!
 10. Telefon zavěste až po vyzvání!!!
 11. SOS TELEFONNÍ ČÍSLA:
  pro Krkonoše: 420 602 448 338, 420 499 433 230 nebo 155 (v případě pouze polského signálu možno gratis 112)
  pro Jeseníky: 420 554 779 020, 420 602 696 691 nebo 155

POZNÁMKA:

Funkční mobilní telefon je základ!!! (Baterie, kredit a SOS telefonní čísla – před túrou nezapomeňte vždy doplnit!!!)

VOUS UN HÉLICOPTÈRE

!!! CO SE TÝKÁ VÁS A VRTULNÍKŮ: PAMATUJTE SI, ŽE PILOT JE PROFESIONÁL A BUDE SE VŽDY ROZHODOVAT BEZ OHLEDU NA VÁS !!!

Vy se mu akorát snažte příliš nemotat v místě přistání!

Vaše velmi efektivní pomoc se dá vyjádřit ve třech základních bodech:

 • pokuste se vytipovat vhodné místo pro přistání (a nezlobte se případně na pilota, pokud na tomto místě nepřistane)
 • snažte se zajistit veškeré volné předměty v blízkém okolí plánovaného přistání, tak aby nemohly ohrozit vrtulník
 • essayer de contrôler les autres spectateurs et d'hélicoptères d'aborder le SEUL accompagné par des membres d'équipage

Komunikace s vrtulníkem:

 • – OUI – Ano, potřebuji pomoc!!!
 • – NO – Ne, nepotřebuji pomoc!!!

VOS OPTIONS DE BASE DE SAUVETAGE Avalanche

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ, KTERÉ REDUKUJE RIZIKO ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ JE MNOHEM VÍCE EFEKTIVNÍ, NEŽ VYBAVENÍ, KTERÉ PROBLÉM ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ NEŘEŠÍ.

 1. GAMME RÉDUITE remblayée
  (ABS – lavinový airbag a jeho různé modifikace)
  Úmrtnost úplně zasypaných je velmi vysoká 52,4% bez ABS v porovnání s pouhými 4,2% částečně zasypanými, nebo vůbec nezasypanými…
  JAKÉKOLIV OPATŘENÍ, KTERÉ SNÍŽÍ PRAVDĚPODOBNOST ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ, ZNAMENÁ SNÍŽENÍ ÚMRTNOSTI!!!
 2. LONGUEUR RÉDUITE remblayée
  (pes, lavinový vyhladávač, avalanche ball, recco, sonda, lopata, virgule, … seřazeno podle rychlosti hledání)
  Pokud je oběť v lavině zasypána úplně a to tak, že nemůže být nalezena na povrchu, mohou nezasypaní kamarádi snížit čas zasypání a tím také úmrtnost pomocí lokalizace zasypaného lavinovým přístrojem či sondou. Čas zasypání zahrnuje nejen čas nalezení oběti, ale také její vyproštění. Všechny vyhledávací pomůcky jsou ale efektivní pouze spolu s lopatou a sondou.
 3. PROROGATION DU DÉLAI PENDANT LA SURVIE DE remblayé ÉTENDU
  Pokud je úplně zasypaná osoba schopna zprůchodnit dýchací cesty a vytvořit si vzduchovou kapsu před ústy a nosem, prodlouží si tak čas na přežití. To také současně zvyšuje čas potřebný na vyproštění a zlepšuje šanci na přežití. AVALUNG TM bezpečnostní vesta obsahuje dýchací systém, který vytváří umělou dýchací kapsu. Tuto pomůcku ale nedoporučujeme (a nedoporučuje ho ani IKAR) vzhledem k problémům s vložením či udržením náustku v zubech!!!

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE BASE en terrain avalancheux

 • bezpečnostní vybavení může vyvolávat falešný pocit bezpečí. Jakékoliv zvýšení bezpečnosti je k ničemu, pokud jste ochotni přistoupit opět na větší riziko (tzv. kompenzace rizik)
 • pouze chování založené na uvědomování si rizik a vyhýbání se rizikovým situacím je jedinou ochranou proti smrti v lavině!!!

KAŽDÝ, KDO SE VYDÁVÁ DO VOLNÉHO TERÉNU, BY TEDY MĚL MÍT S SEBOU TYTO ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY A MĚL BY JE TAKÉ UMĚT PERFEKTNĚ V PRAXI POUŽÍVAT:

Equipement de base – ce qui devrait toujours demander à chaque
Dispositif d'avalanche Váš nejzákladnější prostředek pro záchranu při lavinovém neštěstí. Pro bezpečné využití tohoto přístroje je nutné dodržovat určitá pravidla:

 • capable de travailler avec lui dans la pratique, fonctionne parfaitement
 • le porter correctement et vérifier sa fonctionnalité
Sonde d'avalanche Často podceňovaná součást bezpečnostní lavinové výbavy. Bez ní se ale vaše případné hledání může řádně prodloužit.
Pelle à neige Vyhrabávat svého kamaráda ze sněhu holýma rukama nebo pomocí lyží asi také není to pravé ořechové a čas je naším největším nepřítelem.
Matériel de secours Samozřejmá součást výbavy každého zkušeného turisty či horolezce.
Téléphone cellulaire baterie, kredit a SOS telefonní čísla, co dodat
Excellent complément
ABS – airbag avalanche Nejefektivnější záchranný lavinový prostředek. Ale stejně musíte mít i výše zmiňované prostředky.
ou
Avalanche à billes Si vous n'avez pas les ressources financières pour ABS – lavinový airbag a přesto chcete svému osudu trochu pomoci investujte do něj.

RECHERCHE PROFESSIONNEL Monts des Géants

PES – ARVA inégalée

 • pro zasypané bez lavinových vyhledávačů je pes téměř jediná reálná šance!!!
 • Pozor, i za ideálních podmínek je nasazení psovoda se psem možné až zhruba po 20 – 30 minutách (doba potřebná k doletu vrtulníku)!!!
 • počátek nasazení se bez použití vrtulníku protahuje až na hodiny!!!
 • Chien fonctionne même dans des conditions difficiles (obscurité, neige, grêle, ...) !!! Juste un petit groupe de soutien, ne exige pas des dizaines de secouristes qui résonne ou hélicoptère, ils ont besoin de moteur de recherche spéciale ...
 • bien formé avalanche chien à la recherche beaucoup plus rapide que même le meilleur instrument de AVALANCHE !!!

ATTENTION:

Problèmes qui peuvent compliquer la situation:

 • les odeurs d'avalanche trop sales
 • mouvements incontrôlés trop de gens après laviništi
 • vents violents, qui, par ailleurs, souvent de direction changer

CLASSIQUE sondage

 • qu'en tout dernier recours !!!

PROBLÈME:

 • énorme problème de méthode de temps se est également renforcée par le problème de susciter puis nourri de grandes quantités de sauveteurs sur les lieux !!!
 • zone de numérisation appelé. rychlosondáží (60 x 60 cm) a seulement 70% d'efficacité !!!
 • ATTENTION !!! SI poivré trouve à des profondeurs supérieures à 2 – 2,5 M, est retrouvé enterré cette méthode impossible ...
 • Temps, le temps, de labeur et encore !!!

RECCO SYSTEM

Attention: Nous ne est pas disponible !!!

 • besoin d'être vêtu plaque de RECCO (il ne devrait pas être un problème – grande disponibilité) !!! Même les zones qui sont équipées avec émetteur RECCO est déjà beaucoup ... mais pas nous U !!!
 • sens que peut avoir l'espace dans pentes voisines, où ils ont une bonne lavinovýho de chien
 • !!! ATTENTION – même dans des conditions idéales, il est possible d'utiliser jusqu'à environ 20 – 30 minutes (le temps nécessaire pour déployer ou la plage sauvetage par hélicoptère sur des skis ou un scooter sur le site de l'accident) !!!

PROBLÈME:

 • plaque elle-même est gratuit, mais vous Recco émetteur et le récepteur inutile !!! Les fonctions de la plaque uniquement à titre de “réflecteur” pour le signal émis, qui est ensuite réfléchie par elle à l'émetteur. Par conséquent, le besoin de sauvetage wafers (passive) et l'émetteur (actif) !!!
 • ATTENTION !!! Système RECCO ne permet pas le mandat. AIDE Chummy !!!
 • En outre, un autre inconvénient est sa petite gamme TOTAL 10 – 20 M !!! Et le résultat très lentement RECHERCHER !!!

Thermographie

Le système fonctionne bien à identifier où nous logeons les la plupart des fuites de chaleur. Mais la recherche de personnes dans les avalanches absolument indignes. Malheureusement, la neige est un excellent isolant, donc ...

SOURCE: Montagne Rescue Service de la République tchèque

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Les champs obligatoires sont marqués *

Connectez-vous avec Facebook